16th Floor – ADI – Vietcombank Building – To Huu Str., Ha Dong Dist., Hanoi

Xương trần nan gỗ composite EW25T20

SKU:Xương trần nan gỗ composite EW25T20
22,000₫

Mô tả

Xương trần nan gỗ composite khoảng cách tim : 65mm, 85mm, 110mm EW25T20 25(w)x20(h) (L=3m)

Xương trần nan gỗ composite khoảng cách tim : 65mm, 85mm, 110mm EW25T20 25(w)x20(h) (L=3m)

Xương trần nan gỗ composite khoảng cách tim : 65mm, 85mm, 110mm EW25T20 25(w)x20(h) (L=3m)

 Xương trần nan gỗ composite EW25T20
 Xương trần nan gỗ composite EW25T20