16th Floor – ADI – Vietcombank Building – To Huu Str., Ha Dong Dist., Hanoi

 Gương tròn hình mặt trăng dầy 4mm Việt Nhât dây treo da simili đủ 4 màu D50mm