16th Floor – ADI – Vietcombank Building – To Huu Str., Ha Dong Dist., Hanoi

 Gương đứng Viền gỗ sồi dầy 4mm Việt nhật 500x1300mm