16th Floor – ADI – Vietcombank Building – To Huu Str., Ha Dong Dist., Hanoi

 Gương bầu lục giác treo có led 4mm Việt Nhật dây treo da simili đủ 4 màu