16th Floor – ADI – Vietcombank Building – To Huu Str., Ha Dong Dist., Hanoi

Sale kit

 CREATIVE  HỆ SPDV  Stt  NỘI DUNG HẠNG MỤC  QUY CÁCH / GHI CHÚ Số lượng Đvt  Đơn giá / 1 đv  Giảm trừ  Thành tiền  Chú thích 
 A  BRAND - 01. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP          
 BRAND  01. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1 Xây dựng hệ giá trị - tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi  Xây dựng dựa trên tiêu chí của hội đồng sáng lập        
 BRAND  01. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.2 Tên thương hiệu  03 phương án chọn 1                          1 Gói                6,000,000             6,000,000 05-07 ngày 
 BRAND  01. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.3 Thông điệp của lãnh đạo doanh nghiệp  Nội dung truyền tải về doanh nghiệp       
 BRAND  01. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.4 Xây dựng triết lý hoạt động  Nội dung truyền tải về cách doanh nghiệphoạt động       
 BRAND  01. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.5 Sáng tạo Slogan  03 phương án chọn 1                          1 Opt                6,000,000             6,000,000 05-07 ngày 
 BRAND  01. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.6 Thiết kế logo   03 phương án chọn 1                          1 Opt                6,000,000             6,000,000 
 BRAND  01. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.7 Ý nghĩa thương hiệu  Xây dựng ý nghĩa nền móng doanh nghiệp       07-10 ngày  
 BRAND  01. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.8 Cấu trúc thương hiệu                           1 Opt                1,000,000             1,000,000 03-05 ngày 
 B  BRAND - 02. CẨM NANG THƯƠNG HIỆU        
 BRAND  02. CẨM NANG THƯƠNG HIỆU 2.1 Quy chuẩn của biểu tượng chính        
 BRAND  02. CẨM NANG THƯƠNG HIỆU 2.2 Quy định tỉ lệ biểu tượng        
 BRAND  02. CẨM NANG THƯƠNG HIỆU 2.3 Kích thước logo tối thiểu         
 BRAND  02. CẨM NANG THƯƠNG HIỆU 2.4 Quy định kết hợp logo - slogan                           1 Gói               6,000,000             6,000,000 07-10 ngày 
 BRAND  02. CẨM NANG THƯƠNG HIỆU 2.5 Tỉ lệ slogan và logo         
 BRAND  02. CẨM NANG THƯƠNG HIỆU 2.6 Bảng màu ( đặc trưng và phụ trợ )        
 BRAND  02. CẨM NANG THƯƠNG HIỆU 2.7 Hình ảnh đồ họa biểu tượng đặc trưng        
 BRAND  02. CẨM NANG THƯƠNG HIỆU 2.8 Kiểu chữ ( đặc trưng và phụ trợ )        
 C  BRAND - 03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG        
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.1 Danh thiếp                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.2 Letter head                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.3 Bì thư A5                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.4 Bì thư A4                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.5 Kẹp file A4                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.6 Fax                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.7 Hóa đơn                           1 Opt                    350,000                350,000 Trọn gói 5.000.000 - 07-10 ngày 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.8 Bảng tin nội bộ                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.9 Thẻ nhân viên                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.10 Mẫu Slide ( dùng chiếu trong các hội nghị hội thảo )  File Powerpoint với 05 trang layout mẫu                          1 Opt                1,500,000             1,500,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.11 Bố cục tài liệu thuyết trình  Tk trình bày nội dung - hình ảnh DN cung cấp                          1 Trang                    250,000                250,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.12 Nền máy tính                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  03.ỨNG DỤNG BIỂU MẪU VĂN PHÒNG 3.13 Vỏ, nhãn đĩa CD                           1 Opt                    350,000                350,000 
 D  BRAND - 04.NHẬN DIỆN TRÊN BAO BÌ NHÃN MÁC        
 BRAND  04.NHẬN DIỆN TRÊN BAO BÌ NHÃN MÁC 4.1 Giấy gói quà                           1 Opt                   350,000                350,000 
 BRAND  04.NHẬN DIỆN TRÊN BAO BÌ NHÃN MÁC 4.2 Hộp đựng quà  Theo kiểu hộp có sẵn                          1 Opt                1,000,000             1,000,000 
 BRAND  04.NHẬN DIỆN TRÊN BAO BÌ NHÃN MÁC 4.3 Hộp đựng sản phẩm (Dạng hộp thông thường)  Theo kiểu hộp có sẵn                          1 Opt                1,000,000             1,000,000 trọn gói 3.000.000 - 05-07 ngày 
 BRAND  04.NHẬN DIỆN TRÊN BAO BÌ NHÃN MÁC 4.4 Túi giấy                           1 Opt                    500,000                500,000 
 BRAND  04.NHẬN DIỆN TRÊN BAO BÌ NHÃN MÁC 4.5 Túi Nylon                           1 Opt                    500,000                500,000 
 E  BRAND - 05.CÁC DẠNG BIỂN BẢNG HIỆU        
 BRAND  05.CÁC DẠNG BIỂN BẢNG HIỆU 5.1 Biển hiệu chỉ dẫn                            1 Opt                    500,000                500,000 
 BRAND  05.CÁC DẠNG BIỂN BẢNG HIỆU 5.2 Biển hiệu Công ty                            1 Opt                    500,000                500,000 
 BRAND  05.CÁC DẠNG BIỂN BẢNG HIỆU 5.3 Biển hiệu đại lý                            1 Opt                    500,000                500,000 
 BRAND  05.CÁC DẠNG BIỂN BẢNG HIỆU 5.4 Biển hiệu phòng ban                            1 Opt                    500,000                500,000 Trọn gói 4.500.000 - 05-07 ngày 
 BRAND  05.CÁC DẠNG BIỂN BẢNG HIỆU 5.5 Biển quảng cáo                            1 Opt                1,000,000             1,000,000 
 BRAND  05.CÁC DẠNG BIỂN BẢNG HIỆU 5.6 Standee                            1 Opt                1,000,000             1,000,000 
 BRAND  05.CÁC DẠNG BIỂN BẢNG HIỆU 5.7 Phướn                            1 Opt                    500,000                500,000 
 BRAND  05.CÁC DẠNG BIỂN BẢNG HIỆU 5.8 Bandroll                            1 Opt                    500,000                500,000 
 F  BRAND - 06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG        
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.1 Xe ô tô 4 chỗ                           1 Opt                2,000,000             2,000,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.2 Xe ô tô 5 chỗ                           1 Opt                2,000,000             2,000,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.3 Xe ô tô 7 - 9 chỗ                           1 Opt                2,000,000             2,000,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.4 Xe chở CBCNV 16 - 29  chỗ                           1 Opt                3,000,000             3,000,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.5 Xe chở CBCNV 34 - 46 chỗ                           1 Opt                4,000,000             4,000,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.6 Xe chở CBCNV trên  46 chỗ - loại khác                           1 Opt                4,500,000             4,500,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.7 Xe tải hàng dưới 1,5 tấn                           1 Opt                2,000,000             2,000,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.8 Xe tải hàng trên 1,5 tấn - 3,5 tấn                           1 Opt                4,500,000             4,500,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.9 Xe tải hàng trên 3,5 tấn - 7 tấn                           1 Opt                2,000,000             2,000,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.10 Xe tải hàng trên 7 tấn - 10 tấn                           1 Opt                3,000,000             3,000,000 
 BRAND  06. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6.11 Xe tải hàng trên  10 tấn - loại khác
 
                          1 Opt                4,000,000             4,000,000 
 G  BRAND - 07. ỨNG DỤNG ONLINE        
 BRAND  07. ỨNG DỤNG ONLINE 7.1 Banner quảng cáo  Hình ảnh và nội dung KH cung cấp                          1 Opt                    500,000                500,000 
 BRAND  07. ỨNG DỤNG ONLINE 7.2 Cover mạng xã hội  Hình ảnh và nội dung KH cung cấp                          1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  07. ỨNG DỤNG ONLINE 7.3 Email Signature                           1 Opt                    350,000                350,000 
 BRAND  07. ỨNG DỤNG ONLINE 7.4 Infographic  Không bao gồm nội dung, hình ảnh bản quyền                          1 Opt                6,000,000             6,000,000 
 BRAND  07. ỨNG DỤNG ONLINE 7.5 Thiết kế giao diện Landing page sản phẩm / dự án  Không code                          1 Opt                4,000,000             4,000,000 
 BRAND  07. ỨNG DỤNG ONLINE 7.6 Thiết kế giao diện website   Không code                          1 Opt                8,000,000             8,000,000 
 H  BRAND - 08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG        
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.1 Đồng phục nam nữ  Kiểu thiết kế thời trang do KH cung cấp                          1 Opt                1,000,000             1,000,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.2 Nón vải  Kiểu thiết kế thời trang do KH cung cấp                          1 Opt                    300,000                300,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.3 Cà vạt  Kiểu thiết kế thời trang do KH cung cấp                          1 Opt                    300,000                300,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.4 Sổ A5  Khách hàng cung cấp hoặc lựa chọn mẫu sổ có sẵn                          1 Opt                    300,000                300,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.5 USB                           1 Opt                    300,000                300,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.6 Móc khóa                           1 Opt                    300,000                300,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.7 Đồng hồ treo tường                           1 Opt                    300,000                300,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.8 Ly cốc                           1 Opt                    300,000                300,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.9 Đế đựng ly cốc                           1 Opt                    300,000                300,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.10 Áo mưa  Kiểu thiết kế thời trang do KH cung cấp hoặc lựa chọn mẫu có sẵn                          1 Opt                    500,000                500,000 
 BRAND  08.THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUÀ TẶNG 8.11 Cặp da  Kiểu thiết kế thời trang do KH cung cấp hoặc lựa chọn mẫu có sẵn                          1 Opt                    500,000                500,000 
 I  BRAND - 09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC        
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.1 Tờ gấp/ tờ rơi giới thiệu sản phẩm  Nội dung - hình ảnh DN cung cấp                          1 Trang                    300,000                300,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.2 Poster quảng cáo ngoài trời  Nội dung - hình ảnh DN cung cấp                          1 Opt                1,500,000             1,500,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.3 Brochure giới thiệu sản phẩm/ dự án  Nội dung - hình ảnh DN cung cấp                          1 Trang                    300,000                300,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.4 Catalogue danh mục sản phẩm  Nội dung - hình ảnh DN cung cấp                          1 Trang                    300,000                300,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.5 Hồ sơ năng lực công ty  Nội dung - hình ảnh DN cung cấp                          1 Trang                    300,000                300,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.6 INTRO - OUTTRO LOGO  Thiết kế intro hoặc outtro. Logo DN cung cấp, Không bao gồm hình ảnh và nhạc nền bản quyền
thời lượng 5-10s 
                         1 Opt                1,500,000             1,500,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.7 Dựng Film giới thiệu doanh nghiệp  Tk trình bày nội dung - hình ảnh, video DN cung cấp. Không bao gồm hình ảnh và nhạc nền bản quyền.                          1 Phút                3,000,000             3,000,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.8 Khu vực lễ  quầy lễ tân  Bao gồm thiết kế 3D, bản vẽ kỹ thuật thi công, báo giá, giám sát mỹ thuật.                          1 m2                    250,000                250,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.9 Concept trang trí nơi làm việc  Lên ý tưởng mỹ thuật phù hợp với không gian.
 Không bao gồm thiết kế 3D, bản vẽ kỹ thuật thi công, báo giá, giám sát mỹ thuật. 
                         1 m2                    100,000                100,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.10 Nội thất văn phòng  Bao gồm thiết kế 3D, bản vẽ kỹ thuật thi công, báo giá, giám sát mỹ thuật.                          1 m2                    350,000                350,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.11 Nội thất showroom  Bao gồm thiết kế 3D, bản vẽ kỹ thuật thi công, báo giá, giám sát mỹ thuật.                          1 m2                    350,000                350,000 
 BRAND  09.THIẾT KẾ SỬ DỤNG KHÁC 9.12 Cảnh quan ngoại thất văn phòng  Bao gồm thiết kế 3D, bản vẽ kỹ thuật thi công, báo giá, giám sát mỹ thuật.                          1 m2                    400,000                400,000 
           
  Hà Nội, ngày   tháng   , 2020          
 Tổng báo giá :
Báo giá chưa bao gồm 10% VAT.
Tiến độ thực hiện thiết kế theo sự thỏa thuận giữa các bên. 
 Thông tin STK : 21 51 00 00 75 45 42‬
Trần Xuân Tùng
Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy