16th Floor – ADI – Vietcombank Building – To Huu Str., Ha Dong Dist., Hanoi

THUÊ NGOÀI VIẾT CONTENT

THUÊ NGOÀI VIẾT CONTENT

gói thuê ngoài thiết kế graphic content hình ảnh , content ,xây dựng nội dung content bài viết mạng xã hội, kèm - hình ảnh thiết kế sáng tạo, phù hợp với nội dung truyền tải.


THUÊ NGOÀI VIẾT CONTENT
– Bài viết độc đáo, nội dung tự viết không trùng lặp (Unique 100%), chuẩn chính tả từng câu, từng chữ.
– Độ dài bài viết theo yêu cầu cụ thể từng gói mua
– Tiêu đề bài viết “giật tít” hấp dẫn người đọc, chứa từ khóa + đảm bảo số lượng ký tự.
– 150 từ đầu tiên của bài viết luôn chứa từ khóa (dùng làm Description).
– Bài viết được tối ưu >2 Thẻ Heading 2 (H2) chứa từ khóa dài.
– Nội dung bài viết được tối ưu >1 thẻ Heading 3 (H3) chứa từ khóa bổ trợ.
– Mật độ trùng lặp từ khóa (Density) chiếm 2-4% trong bài viết chuẩn SEO.
– Cấu trúc bài viết diễn giải đủ ý theo form quy chuẩn.
– Văn từ trôi chảy theo nhiều góc độ của người biên tập (tác giả).
– Xây dựng liên kết nội bộ (Internal Link) theo yêu cầu.
– Mỗi bài viết được đăng tối thiểu 3 - Hình ảnh (từ Internet) liên quan.
– Đặc biệt: chuẩn SEO, MIỄN PHÍ dán logo, số điện thoại, tên công ty lên ảnh

-20%
← Bài trước Bài sau →