16th Floor – ADI – Vietcombank Building – To Huu Str., Ha Dong Dist., Hanoi

Imuglucan - Đề án 818 tăng cường miễn dịch cộng đồng, phòng chống ung thư

Imuglucan - Đề án 818 tăng cường miễn dịch cộng đồng, phòng chống ung thư

Một sản phẩm video được thực hiện bởi RED team. Imuglucan là một sản phẩm thuộc Đề án 818 của Cục Dân Số hướng tới tăng cường miễn dịch cộng đồng khỏi bệnh virus, phòng Covid hỗ trợ điều trị và phòng chống ung thư cho người dân với chi phí hợp lý.


Imuglucan - Đề án 818 tăng cường miễn dịch cộng đồng, phòng chống ung thư
BCC Pharma - CÔNG TY CỔ PHẦN BCC PHARMACông ty cổ phần #RED_CREATIVE


Để bù đắp nguồn ngân sách thiếu hụt cho công tác DS-KHHGĐ thì xã hội hóa (còn gọi là hợp tác công tư -PPP) là một giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt, giúp định hướng và đẩy nhanh tiến độ cung cấp PTTT, dịch vụ và hàng hóa SKSS/KHHGĐ có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Ngày 12 tháng 03 năm 2015, Bộ trưởng Bộ y tế đã Ban hành Quyết định số 818 /QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thaivà dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020”. Đây là một bước cụ thể hóa chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đề án sẽ đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy cũng như trong phương thức tổ chức thực hiện cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ. Đề án sẽ huy động, khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu CSSK của nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.

📧: RedStudioteam@gmail.com.
📲: 0966631527-0834555881.
🔗 https://www.facebook.com/RED.teamCREATIVE/
📌 Tầng 16 - Tòa nhà ADI Vietcombank - Tố Hữu - Hà Nội

← Bài trước Bài sau →